Přestavby, rekonstrukce, renovace

Budovy všeho druhu podléhají procesu stárnutí.důvodem stárnutí budov, domů, bytú je jednak stárnutí konstrukčních prvků,takzvané fizické opotřebení stavebních částí, jednak měnící se požadavky na vybavení a účelné využití budov.

Naše firma má zájem aby budovy byty a domy plnily svůj účel co nejdéle v dobrém fyzickém stavu a přitom odpovídaly současné nárocné životní urovni a hygyenickým požadavkům.Za tímto účelem se tyto objekty renovují, rekonstruuji a upravují podle nových požadavků

Když se řekne adaptace znamená to přizpůsobení objektu požadovaným účelům.Jsou to stavební úpravy, které nemění původní rozsah ani objem budovy, například mění se vzájemné návazností místností podle požadovaného účelu, jako je vybourání starých příček a zřízení nových příček, vybourání nebo zazdění dveřních a okenních otvorů, popř. přestavba a vybavení hygienyckých zarízení.

Snížení světlé výšky místností

Ve starších domech s místnostmi větších rozměrú byla i jednotlivá podlaží poměrně značně vysoká, často 3,50m i více. Vytápění takovychto místností je velice nákladné a ani obývaní takových mistností není příjemné. Proto se často vtechto mistnostech stropy snižují a popripadé take zateplují takovato místnost se daleko lépe a levnéji vytápí a cítime se v ní útulněji. 

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

--- sociální sítě ----