rigips

Sádrokartony Rigips:
Sádrokartonové desky Rigips jsou základní součástí sádrokartonových systémů suché výstavby. Desky GB se
používají pro obklady nenosných stěn, stropů a podhledů, jako suchá omítka, RBI v prostorách se zvýšenou
vlhkostí, GKF mají zvýšenou požární odolnost, desky RFI mají vlastnosti obou předešlých. V systému suchých
podlah se používají podlahové dílce Rigidur.

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

--- sociální sítě ----