zdivo z porothermu

Vnější stěna
Vnější stěny musí splňovat požadavky na pevnost, tepelnou
izolaci a životnost, chránit před vlhkostí a hlukem a také před
požárem. Hospodárným řešením, které je vyjádřením souhrnu
vynaložené práce, materiálu a taktéž funkčnosti, je vnější stěna
o tlouštkách od 365 do 440 mm z materiálu POROTHERM 36,5
P+D, POROTHERM 40 P+D a POROTHERM 44 P+D, z novějších
výrobků POROTHERM 44 Si a 40 Si. Poslední novinkou
jsou cihly broušené POROTHERM 44 CB a 40 CB.
Navíc silná vnější stěna nabízí dostatečný prostor na technicky
bezchybné řešení detailů – a to v oblasti stropních konstrukcí,
překladů dveří a oken i ve vedení různých instalací.

Při výstavbě domů z broušených cihel POROTHERM Profi je důležitá naprostá přesnost zdění. Nejnáročnější je přitom založení stavby, tedy položení první řady cihel v přízemí a v patře nad stropní částí, které musí být naprosto přesné.

Zdivo POROTHERM disponuje řadou předností, které při bydlení oceníte. Kromě klasických cihel na spojení pero + drážka můžete pořídit i speciální cihly POROTHERM AKU, POROTHERM Si, POROTHERM CB a nově i POROTHERM Ti.

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

--- sociální sítě ----