Hrubé stavby - Ostrava

 vnitřní nosné zdivo realizace základove desky a hrube stavby rd hrubá stavba Provádíme rovněž i hrubé stavby podle projektu. Hrubá stavba obsahuje.

  • zemní výkopové práce
  • přípojky inženýrských sítí a vodorovné rozvody v základech
  • základová spára + základová deska
  • svislé nosné konstrukce
  • vodorovné nosné konstrukce (stropy nad suterénem, nad běžným podlažím)
  • vnitřní zdivo včetně překladů a věnců
  • střešní konstrukce (krov, atika, komín, prostupy aj.)
  • izolace vodorovných a svislých konstrukcí

stavba hrube stavby

ZÁKLADY


Základy jsou nejspodnější části stavebního objektu-domu. Posláním základů je bezpečně přenášet zatížení z konstrukce stavby do základové půdy. Základ musí být navržen tak, aby přenášel tíhu-váhu objektu-domu s minimálnimi deformacemi a bez porušení podzákladí a aby vzdoroval účinkum podzemní vody.

 betonáž zékladových pásu rodonný dům svinov hrubá stavba porotherm rd svinov Založení stavby rd svinov rodinný dům hrubá stavba  montáž bedněni včetně amování

věnec včetně výztuhy  betonáž věnce   

 

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

--- sociální sítě ----