Hrubé stavby - Ostrava

 vnitřní nosné zdivo realizace základove desky a hrube stavby rd hrubá stavba Provádíme rovněž i hrubé stavby podle projektu. Hrubá stavba obsahuje.

  • zemní výkopové práce
  • přípojky inženýrských sítí a vodorovné rozvody v základech
  • základová spára + základová deska
  • svislé nosné konstrukce
  • vodorovné nosné konstrukce (stropy nad suterénem, nad běžným podlažím)
  • vnitřní zdivo včetně překladů a věnců
  • střešní konstrukce (krov, atika, komín, prostupy aj.)
  • izolace vodorovných a svislých konstrukcí

stavba hrube stavbyvýstavba rd Ostravazaložená první řada cihly heluz

ZÁKLADY


Základy jsou nejspodnější části stavebního objektu-domu. Posláním základů je bezpečně přenášet zatížení z konstrukce stavby do základové půdy. Základ musí být navržen tak, aby přenášel tíhu-váhu objektu-domu s minimálnimi deformacemi a bez porušení podzákladí a aby vzdoroval účinkum podzemní vody.

 

Ukázky ralizací hrubých staveb


Hrubá stavba Hrubá stavba
realizace hrubé stavby realizace hrubé stavby
příprava základových pásu v Ostravě příprava základových pásu v Ostravě
vylití základových pásu vylití základových pásu
založení hrubé stavby Ostrava založení hrubé stavby Ostrava
výstavba rd Ostrava výstavba rd Ostrava
hrubá stavba zdivo porotherm hrubá stavba zdivo porotherm
hrubá stavba z cihel porotherm hrubá stavba z cihel porotherm
armováni věnce armováni věnce
hrubá stavba oboustranné bednění ztužujícího věnce hrubá stavba oboustranné bednění ztužujícího věnce
montáž bednění na betonový průvlak montáž bednění na betonový průvlak
armováni a bednění průvlaku armováni a bednění průvlaku
hrubá stavba bednění průvlaku hrubá stavba bednění průvlaku
základové pásy na svažitém pozemku základové pásy na svažitém pozemku
hrubá stavba včetně základů hrubá stavba včetně základů
montáž ztraceného bednění montáž ztraceného bednění
 
příprava pro základovou desku v Ostravě příprava pro základovou desku v Ostravě
realizace základové desky Ostrava realizace základové desky Ostrava
bednění a armování základové desky bednění a armování základové desky
uložení kari síti na zakladovou desku uložení kari síti na zakladovou desku
betonáž zakladové desky v Ostravě betonáž zakladové desky v Ostravě
hotová základová deska hotová základová deska
hrubá stavba Vratimov hrubá stavba Vratimov
montáž ztužujícího věnce montáž ztužujícího věnce
izolace pod nosné zdivo izolace pod nosné zdivo
izolace základové desky izolace základové desky
založení hrubé stavby založení hrubé stavby
napojení nosného zdiva napojení nosného zdiva
zdění hrubé stavby zdění hrubé stavby
hrubá stavba hrubá stavba
montáž nosníku stropů montáž nosníku stropů
osazení překladu na venkovní rolety osazení překladu na venkovní rolety
podstojkováni stropů před betonáži podstojkováni stropů před betonáži
založení dalšího patra na rd založení dalšího patra na rd
vystavba rd vystavba rd
hotová hrubá stavba hotová hrubá stavba
montáž schodiště vyrobené na míru montáž schodiště vyrobené na míru
 
betonování podkladových pásu betonování podkladových pásu
ztracené bednění ztracené bednění
montáž kanalizace montáž kanalizace
spodní kanalizace pro rd spodní kanalizace pro rd
zastruskování základové desky zastruskování základové desky
bednění základové desky bednění základové desky
pokládka a vyvázaní kari síti pokládka a vyvázaní kari síti
penetrační nátěr pod hydroizolační pásy penetrační nátěr pod hydroizolační pásy
izolace pod nosné zdivo izolace pod nosné zdivo
izolace pod nosné zdivo první vrstva izolace pod nosné zdivo první vrstva
izolace pod nosné zdivo dvě vrstvy izolace pod nosné zdivo dvě vrstvy
založení zdiva hrubé stavby založení zdiva hrubé stavby
založená první řada cihly heluz založená první řada cihly heluz
pokračování výstavby rd pokračování výstavby rd
zdivo z cihel heluz zdivo z cihel heluz
príprava na osazení nosných překladů príprava na osazení nosných překladů

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

--- sociální sítě ----