Hrubé stavby - Ostrava

vnitřní nosné zdivo realizace základove desky a hrube stavby rd hrubá stavba Provádíme rovněž i hrubé stavby podle projektu. Hrubá stavba obsahuje.

  • zemní výkopové práce
  • přípojky inženýrských sítí a vodorovné rozvody v základech
  • základová spára + základová deska
  • svislé nosné konstrukce
  • vodorovné nosné konstrukce (stropy nad suterénem, nad běžným podlažím)
  • vnitřní zdivo včetně překladů a věnců
  • střešní konstrukce (krov, atika, komín, prostupy aj.)
  • izolace vodorovných a svislých konstrukcí

stavba hrube stavby

ZÁKLADY


Základy jsou nejspodnější části stavebního objektu-domu. Posláním základů je bezpečně přenášet zatížení z konstrukce stavby do základové půdy. Základ musí být navržen tak, aby přenášel tíhu-váhu objektu-domu s minimálnimi deformacemi a bez porušení podzákladí a aby vzdoroval účinkum podzemní vody.

 

Hledat